Xạc pin cho Nokia N8 bằng… hamster

Công nghệ này chẳng phải điều gì cao siêu cho lắm, tuy nhiên nếu ứng dụng rộng rãi trong thực tế thì sẽ tuyệt lắm í!

20090615165152!Cute roborovski hamster Xạc pin cho Nokia N8 bằng... hamster

Chuyện kể rằng vào ngày đẹp trời kia, tác giả Peter Ask nảy ra ý tưởng mượn sức em hamster yêu quý của mình để sạc pin cho chiếc điện thoại Nokia N8 vừa mới tậu được. Công nghệ thực chẳng phải điều gì cao siêu cho lắm, bởi lẽ nó áp dụng đúng nguyên lý máy phát điện cổ điển và tạo ra năng lượng phục vụ dế cưng.

Hoạt động này đồng thời đáp ứng hai mục đích: góp phần bảo vệ môi trường bằng cách sử dụng năng lượng tái chế và bé hamster cũng có trò vui để chơi nữa chứ!

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>