Hamster Bear

Hamster Bear

1299413480684811340_574_0

Là những con thú nuôi thì thích hợp cho cả trẻ con và người lớn, nhưng những đứa nhỏ hơn thì cần phải đc căn dặn. Loài này là loại hamster lớn nhất để làm vật thú cưng, và