Hamster Trà Sữa

Hamster Trà Sữa

images

Đặc điểm: cực kỳ hiền, có màu trà sữa, có mắt màu đỏ.