Hamster Abino

Hamster Abino

12902607691107378606_574_0

Hamster Abino là loài hamster có màu lông trắng,vàng toàn thân và mắt màu đỏ.