UBND TP.HCM xin chủ trương rút ngắn số ngày chọn nhà đầu tư

Tuy nhiên trong quá trình triển khai, TP gặp khó khăn trong việc lựa chọn chủ đầu tư thực hiện các dự án do mất nhiều thời gian để thực hiện. Cụ thể: Theo quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định hướng dẫn số 30/2015 của Chính phủ, đối với các dự án có sử dụng đất, tổng thời gian thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư tối thiểu là 540 ngày.

Theo quy định, tổng thời gian thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư tối thiểu là 540 ngày.

UBND TP.HCM vừa có văn bản trình Chính phủ xin chấp thuận cho TP được chủ động tổ chức thực hiện chỉnh trang đô thị dọc các tuyến kênh rạch trên địa bàn.

Theo UBND TP, hiện nay TP còn khoảng 20.000 căn nhà trên và ven kênh rạch sẽ phải di dời trong giai đoạn 2016-2020. Việc di dời người dân ra khỏi khu vực này sẽ gắn với chỉnh trang đô thị dọc theo kênh rạch.

199 xinrutngansongay UBND TP.HCM xin chủ trương rút ngắn số ngày chọn nhà đầu tư

Nhà trên kênh tại TP.HCM.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai, TP gặp khó khăn trong việc lựa chọn chủ đầu tư thực hiện các dự án do mất nhiều thời gian để thực hiện. Cụ thể: Theo quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định hướng dẫn số 30/2015 của Chính phủ, đối với các dự án có sử dụng đất, tổng thời gian thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư tối thiểu là 540 ngày.

UBND TP đã kiến nghị Chính phủ chấp thuận chủ trương cho TP được chỉ định các nhà đầu tư đủ năng lực (áp dụng hình thức này sẽ rút ngắn được 250 ngày) để làm chủ đầu tư các dự án chỉnh trang, phát triển đô thị – di dời và tái định cư nhà trên và ven kênh rạch trên địa bàn TP tương tự như các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho chỉ định nhà đầu tư trước đó.

 

  • Giao động của thị trường Mua Bán Nhà Đất đang như thế nào ? Click vào đây để tìm hiểu thêm về các Dự Án Bất Động Sản.

    Truy cập để xem nhiều hơn tại NhaDatSo.com – Mạng Số 1 Việt Nam
    Hotline: (08) 6262.3838 / (08) 2266.3838 / (08) 2268.3838

     

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>