Ý tưởng thiết kế cho tổ hợp hành chính Chungnam

Cuộc thi này nhằm xây dựng lại hình ảnh & chức năng của chính quyền thông qua việc di chuyển Thủ phủ của tỉnh và xây dựng một  trụ sở mới cho chính quyền tại đây.

 
 Ý tưởng thiết kế cho tổ hợp hành chính Chungnam

 

Công ty có trụ sở tại Newyork H-Architeture vừa hoàn thành mẫu thiết kế cho tổ hợp hành chính Chungnam với tên gọi ‘Công viên công cộng’ cho cuộc thiết thiết kế ý tưởng cho Tổ hợp Văn phòng hành chính tỉnh Chungnam, một trong 9 tỉnh của Hàn Quốc.  

 Ý tưởng thiết kế cho tổ hợp hành chính Chungnam

 Ý tưởng thiết kế cho tổ hợp hành chính Chungnam

 Ý tưởng thiết kế cho tổ hợp hành chính Chungnam

 Ý tưởng thiết kế cho tổ hợp hành chính Chungnam

 Ý tưởng thiết kế cho tổ hợp hành chính Chungnam

 Ý tưởng thiết kế cho tổ hợp hành chính Chungnam

 Ý tưởng thiết kế cho tổ hợp hành chính Chungnam

 Ý tưởng thiết kế cho tổ hợp hành chính Chungnam

 Ý tưởng thiết kế cho tổ hợp hành chính Chungnam

 Ý tưởng thiết kế cho tổ hợp hành chính Chungnam

 Ý tưởng thiết kế cho tổ hợp hành chính Chungnam

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>