Bình nước treo

Giá bán: 30.000 VNĐ

Bình nước cài

Giá bán: 20.000 VNĐ

Bồn tắm 2 cửa trái tim

Giá bán: 70.00 VNĐ

Bồn tắm có ống chui

Giá bán: 50.000 VNĐ

Máng ăn nhiều màu

Giá bán: 40.000 VNĐ

Ống chui nhiều đầu

Giá bán: 20.000 VNĐ  

Ống chui

Giá bán: 15.000 VNĐ  

Cát tắm hương táo

Giá bán: 50.000 VNĐ

Kì tử

Giá bán: 15.000VNĐ

Ngũ cốc 500g

Giá bán: 40.000 VNĐ


Thế Giới Hamster – Shop Hamster – Mua Bán Hamster – Chuột Hamster