Cách Hamster lưu trữ thực phẩm

Thường khi cho Hamster ăn bạn nên cho ăn một ít thôi, vì bản tính Hamster vốn rất ham ăn, vì thế chúng sẽ để dành trong miệng ăn từ từ. Nhưng nếu thức ăn được để dành quá lâu trong miệng thì sẽ sinh ra các bệnh viêm nhé các bạn.

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>