những điều cần biết trước khi nuôi hamster

Những điều cần biết trước khi nuôi Hamster

Môi trường sống: Có một số quan niệm cho rằng hamster là loại động vật nhỏ và chỉ cần 1 diện tích nhỏ là sinh sống, quan niệm này là sai. Vì ngoài tự nhiên, vào buổi tối hamster