Lồng mika to, nhiều tầng

Giá bán: 400.000

Lồng gỗ lớn

Giá bán: 380.000 VNĐ

Lưới vây hamster

Giá bán: 180.000 VNĐ

Wheel nhựa không tháo rời

Giá bán: 80.000 VNĐ

Wheel nhựa dễ tháo rời

Giá bán theo kích thước: 80.000 VNĐ, 90.000 VNĐ, 100.000 VNĐ

Lồng nhựa đỏ

Giá bán: 180.000 VNĐ

Lồng nhựa sắt

Giá bán: 400.000 VNĐ

Lồng mika gỗ

Giá bán: 380.000 VNĐ

Lồng to màu hồng tiện lợi

Giá bán: 650.000 VNĐ

Lồng xách tay

Giá bán:400.000 VNĐ


Thế Giới Hamster – Shop Hamster – Mua Bán Hamster – Chuột Hamster