điều Phật dạy

Lời Phật dạy: Muốn cuộc đời may mắn, phúc báo nghiệp lành, phải biết trân trọng PHỤ NỮ!

Phật dạy: Muốn cuộc đời may mắn, phúc báo nghiệp lành, nhất định phải trân trọng PHỤ NỮ! - Ảnh 1

Phải nên trầm tĩnh, bình tĩnh và hiểu biết – phục vụ không những như một người vợ mà cũng như người bạn và người cố vấn cho chồng khi cần thiết. Phụ nữ là phong thủy của gia