chết trùng tang

Hướng dẫn xem trùng tang nam sinh 1956 mất giờ Tý ngày 13/1/2020

Sinh năm : 1956 – Bính Thân Mất năm : 6-2-2020, (Giờ: Tý (23h-01h) – ngày: Kỷ Mão – tháng: Mậu Dần – năm: Canh Tý) – 65 tuổi Theo Năm mất Thiên di Theo Tháng Nhập Mộ Theo Ngày Trùng tang Theo Giờ̀ Thiên di  

Hướng dẫn xem trùng tang nam sinh 1956 mất giờ Tý ngày 8/5/2019

Theo người xưa và sách vở ghi chép lại thì: Trùng tang Ngày là nặng nhất. Trùng tang Tháng là nặng nhì. Trùng tang Giờ là nặng thứ ba. Trùng tang Năm là nhẹ nhất. (Chú ý: Nếu xuất hiện nhiều trùng tang trong năm, tháng, ngày, giờ mức

Hướng dẫn xem trùng tang nam sinh 1956 mất giờ Tý ngày 24/1/2019

Theo người xưa và sách vở ghi chép lại thì: Trùng tang Ngày là nặng nhất. Trùng tang Tháng là nặng nhì. Trùng tang Giờ là nặng thứ ba. Trùng tang Năm là nhẹ nhất. (Chú ý: Nếu xuất hiện nhiều trùng tang trong năm, tháng, ngày, giờ mức

Hướng dẫn xem trùng tang nam sinh 1956 mất giờ Tý ngày 27/8/2018

Theo người xưa và sách vở ghi chép lại thì: Trùng tang Ngày là nặng nhất. Trùng tang Tháng là nặng nhì. Trùng tang Giờ là nặng thứ ba. Trùng tang Năm là nhẹ nhất. (Chú ý: Nếu xuất hiện nhiều trùng tang trong năm, tháng, ngày, giờ mức

Hướng dẫn xem trùng tang nam sinh 1956 mất giờ Tý ngày 18/5/2018

Theo người xưa và sách vở ghi chép lại thì: Trùng tang Ngày là nặng nhất. Trùng tang Tháng là nặng nhì. Trùng tang Giờ là nặng thứ ba. Trùng tang Năm là nhẹ nhất. (Chú ý: Nếu xuất hiện nhiều trùng tang trong năm, tháng, ngày, giờ mức

Hướng dẫn xem trùng tang nam sinh 1956 mất giờ Tý ngày 11/9/2017

Theo người xưa và sách vở ghi chép lại thì: Trùng tang Ngày là nặng nhất. Trùng tang Tháng là nặng nhì. Trùng tang Giờ là nặng thứ ba. Trùng tang Năm là nhẹ nhất. (Chú ý: Nếu xuất hiện nhiều trùng tang trong năm, tháng, ngày, giờ mức

Hướng dẫn xem trùng tang nam sinh 1956 mất giờ Tý ngày 4/6/2017

Theo người xưa và sách vở ghi chép lại thì: Trùng tang Ngày là nặng nhất. Trùng tang Tháng là nặng nhì. Trùng tang Giờ là nặng thứ ba. Trùng tang Năm là nhẹ nhất. (Chú ý: Nếu xuất hiện nhiều trùng tang trong năm, tháng, ngày, giờ mức

Hướng dẫn xem trùng tang nam sinh 1956 mất giờ Tý ngày 4/1/2017

Theo người xưa và sách vở ghi chép lại thì: Trùng tang Ngày là nặng nhất. Trùng tang Tháng là nặng nhì. Trùng tang Giờ là nặng thứ ba. Trùng tang Năm là nhẹ nhất. (Chú ý: Nếu xuất hiện nhiều trùng tang trong năm, tháng, ngày, giờ mức