câu nói tiếng anh ngắn hay về cuộc sống

Mạng xã hội nên chia sẻ bao nhiêu là đủ?

  Khi nhận được câu hỏi “Chia sẻ trên mạng bao nhiêu là đủ”, tôi đã nghĩ mãi cho một câu trả lời thật ngắn gọn mà không có. Bản chất của việc chia sẻ là tốt. Bạn khoe