các kiểu đàm phán trong kinh doanh

Những câu nói thường được dùng khi phỏng vấn tại công ty Nhật Bản

Công việc gần đây nhất bạn đang làm là công việc như thế nào? Nếu bạn sắp có buổi phỏng vấn với nhà tuyển dụng Nhật Bản trong thời gian sắp tới thì đừng quen tham khảo những câu