các câu nói hay về cuộc sống

Những câu nói rất hay về gia đình hạnh phúc

Gia đình không chỉ là ruột rà máu mủ. Đó là những người trong cuộc đời của bạn cũng muốn bạn hiện diện trong cuộc đời họ, những người chấp nhận con người bạn là ai, người sẽ làm