bạch dương nam song ngư nữ

Mối liên kết giữa anh chàng Bạch Dương và cô nàng Bảo Bình

Cùng một lúc, cô nàng Bảo Bình sẽ vừa bị ấn tượng bởi nghị lực mạnh mẽ của anh vừa nhiệt thành với anh chàng Bạch Dương của mình. Anh cũng giống như cô, có thể hình dung ra