Yến mạch bổ dưỡng

Giá bán: 10.000

Bánh bắp dẹp

Giá bán: 15.000 VNĐ

Bánh xương

Giá bán: 15.000

Bánh Snack

Giá bán: 15.000 VNĐ

Hạt kate nhiều màu

Giá bán: 10.000 VNĐ

Bánh Cheese

Giá bán: 50.000 VNĐ

Bánh cookie

Giá bán: 2.000 VNĐ/ 1 viên

Cầu thang gỗ

Giá bán: 20.000 VNĐ

Khúc cây gỗ

Giá bán: 20.000 VNĐ

Đồ chơi gỗ

Xích đu gỗ: 50.000 VNĐ Nhà gỗ: 130.000 VNĐ Khay đựng thức ăn: 80.000VNĐ Nhà gỗ apple: 90.000 Nhà ngủ xe bus: 150.000 VNĐ Xe nhà: 140.000 VNĐ Cột xoay: 160.000 VNĐ Nhà phomai: 150.000 VNĐ Nhà ngủ lâu


Thế Giới Hamster – Shop Hamster – Mua Bán Hamster – Chuột Hamster