kẻ tiểu nhân

Mạnh Tử : “Cần bỏ lộc dày chuyên tâm dưỡng khí”

6 loại khí trên chỉ có khí Thanh long là cát lợi, các khí khác hoặc là phá tài, kinh sợ, than khóc, bị trộm hoặc hình cốt không tốt, cuối đời vẫn còn phải lo lắng bất an.