hóa giải kiêng kỵ trong khách sạn

5 điều cần tuyệt đối kiêng kỵ khi qua đêm tại khách sạn

5 điều cần tuyệt đối kiêng kỵ khi qua đêm tại khách sạn mùa du lịch - Ảnh 1

    Sau khi làm thủ tục và vào ở trong phòng khách sạn, ngay lúc đó đặc biệt kỵ việc không mở đèn hoặc chỉ mở vài bóng đèn. Thay vào đó, gia chủ nên bật hết đèn