câu thơ hay trong cuộc sống

Mạng xã hội nên chia sẻ bao nhiêu là đủ?

  Khi nhận được câu hỏi “Chia sẻ trên mạng bao nhiêu là đủ”, tôi đã nghĩ mãi cho một câu trả lời thật ngắn gọn mà không có. Bản chất của việc chia sẻ là tốt. Bạn khoe

Những câu nói rất hay về gia đình hạnh phúc

Gia đình không chỉ là ruột rà máu mủ. Đó là những người trong cuộc đời của bạn cũng muốn bạn hiện diện trong cuộc đời họ, những người chấp nhận con người bạn là ai, người sẽ làm