Chuồng, Lồng

Lồng xách tay

Giá bán:400.000 VNĐ

Lồng địa cầu

Giá bán: 500.000 VNĐ

Lồng dâu tây

Giá bán: 380.000 VNĐ

Lồng nhỏ, gọn

Giá bán: 150.000 VNĐ

Lồng 2 tầng

Giá bán: 450.000 VNĐ

Lồng socola

Giá bán: 200.000 VNĐ

Lồng xanh nhỏ gọn

Giá bán: 250.000 VND