nhà trứng

Nhà trứng

Giá bán: 30.000 VNĐ

Nhà trứng bằng sứ

Giá bán: 120.000 VNĐ